TEORIE TMY

ANEB TEORIE O SVĚTLE JE CHYBNÁ!!!!

FOTON

je nejmenší kvantum energie, které přenáší tmu. (Nikoliv, jak se původně myslelo: světlo). Velikost jeho rychlosti zůstává stejná 3.10 na 8 ms-1, ale pozor směr je opačný - tj. pro fyzikálně nevzdělané občany : "fotony lítají zadečkem napřed"

ŽÁROVKA

není zdroj světla, ale tento technický důmyslný objev je právě POHLCOVAČ TMY. Žárovka pracuje na principu, že pohlcuje všechnu tmu v místnosti a vstřebává ji do sebe, tím se v ní zvyšuje tlak (vzniká tam přetlak, tj., že uvnitř je větší tlak, než pa vně; pa = 10 na 5 Pa), jak se zvyšuje tlak, žárovka se zahřívá - pro méně znalé oboru: "žárovka je teplá!"

SLUNCE

Slunce je gigapohlcovač tmy. Jakožto všechny jemu podobná "zářící" tělesa vesmíru např. hvězdy.

Proč praskají žárovky???

Žárovky, jak již víme pohlcují tmu. Pohlcováním tmy se v žárovkách zvyšuje tlak. Když už je tam tmy moc, tlak je tak velký, že stěny žárovky to nevydrží a prasknou.

Kde vzniká tma???

Tma vzniká v Černé díře.

Proč je v noci tma, ale ve dne ne???

Protože se naše Země otáčí a vždy v noci je otočena směrem k Černé díře, ve dne Černá díra dodává tmu na opačnou polokouli, naše polokoule je otočena ke Slunci, které zatím pohltilo nedostatečné množství tmy, proto ve dne tma není.

Bude ze Slunce také jednou Černá díra???

Ano, samozřejmě, ten, kdo se zajímá blíže o zánik hvězd, ví, že z hvězd o hmotnosti 1 až 1,5 hmotnosti Slunce se po čase stane Červený Obr (or Bílý Trpaslík), právě však Červený Obr je hvězda již dosti nasycena přísunem fotonů z okolí - značí to též její načervenalá barva (tmavší barvu však můžete vidět i v žárovce než praskne či v různých kontrolkách značících nebezpečí). Dále se vývoj hvězdy vyvíjí výbuchem Supernovy or až na konečný produkt Černá díra. Proč Černá díra není pozorovatelná pouhým okem? Není nutné abychom Černou díru viděli, stačí, že víme, že je. Elektrony taky nevidíme a přece existují.

ČERNÁ DÍRA

je vlastně zdrojem života na Zemi, protože kdyby neprodukovala tmu, nemá Slunce - střed naší Sluneční soustavy, co pohlcovat.

SAZE

jsou pevným skupenstvím tmy, do kterého se tma při určité teplotě přemění. Pro lajky: "Tma v tuhém stavu jsou saze!" Tato věta nám nepřímo dokazuje větu o vzniku Černé díry, neboť právě než ono tuhé skupenství vznikne mají uhlíky barvu červenou (jako hvězda, než z ní vznikne Černá díra).

OHEŇ

pohlcovač tmy, objevený již našimi předky v pravěku, ohněm lidé pohlcovali tmu před objevem žárovky. Tma pohlcená v ohni se přeměňuje na teplo, které pak sálá z ohně ven, podobně je tomu i u žárovky a Slunce.

Jsem rád, že jste pochopili nepřesnosti a bludy, které fyzikové minulých století do myslí vašich vepsali, jistě to nečinili z důvodů zatmavit váš rozum, zmást vaše názory a tím vás uvést v omyl, ale dnes, na přelomu třetího tisíciletí se musíme otvírat věcem novým.

Končím s přáním: "Nechť Černé díry dál produkují tmu, aby život na Zemi nezanikl!"

RNDr. Black TMAVÝ

Motto: Světlem mého života je tma.